Het huwelijksvermogensstelsel en eventuele wijzigingen/aanpassingen moeten worden geregistreerd om tegenstelbaar te zijn aan  derden.

4.1. Bestaan er één of meer huwelijksvermogensregisters in uw land? Waar?

Er bestaan in Spanje verschillende registers van de burgerlijke stand. Zowel het huwelijk als het huwelijkscontract / huwelijkse voorwaarden moeten worden geregistreerd bij de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten (art. 1333 BW, art. 69 LRC en art. 70 LRC). Alleen de registratie van het huwelijk is verplicht (art. 71 LRC).

rolschoenen Heelys alles over de Dual Up Dual Heelys Up 6IyYvf7gb

4.2. Welke documenten worden geregistreerd? Welke informatie wordt geregistreerd?

Huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden die zijn afgesloten voorafgaand aan het huwelijk moeten worden geregistreerd, evenals huwelijkscontracten / huwelijkse voorwaarden die tijdens het huwelijk worden afgesloten wanneer deze het huwelijksvermogensstelsel wijzigen (anders zijn ze niet tegenstelbaar aan derden). Tevens moeten echtscheidingsvonnissen en vonnissen tot scheiding van tafel en bed worden geregistreerd (art. 77 LRC). Belanghebbenden ontvangen een afschrift van de burgerlijke stand als bewijs van registratie (art. 75 LRC). Een ander document dat in de praktijk ook wordt gebruikt, is het Libro de Familia ('Trouwboek'), waarin de details worden opgenomen van huwelijken, geboortedata van kinderen, enz.

4.3. Hoe en door wie kan de informatie in het register worden geraadpleegd?

De geregistreerde informatie is openbaar (art. 6 LRC

2017 Schoenen ARMANI leather GIORGIO White Verkopen Dames 100Ovine O0XnP8wk

), maar de beschermde gegevens is alleen toegankelijk voor belanghebbenden of hun erfgenamen (Wet op de gegevensbescherming 15/1999).

4.4. Wat zijn de juridische gevolgen van registratie (geldigheid, tegenstelbaarheid)?

Het juridische gevolg van de registratie is de tegenstelbaarheid aan derden (art. 70 LRC).

Taal

This website is Beschikbaar in 21 talen:

Current language: Nederlands

© 2012 CNUE

Project video

2017 Schoenen ARMANI leather GIORGIO White Verkopen Dames 100Ovine O0XnP8wk

Mogelijk gemaakt door:

Dit project wordt gecofinancierd door

de Europese Commissie Programma JLS 2007-2013,project JLS/2010/JCIV/10-1AG